MÅNADENS MOTIVATION – SIGNALKONTROLL

Vad är signalkontroll och varför är det viktigt?
Signalkontroll innebär att hunden har koll på vad våra signaler, eller kommandon som de också kallas, betyder. Vad signalen ska betyda beror ju på vad du och hunden har tränat att den ska betyda. För mina hundar betyder till exempel “Sitt” att de ska sätta sig med rumpan i backen. “Snurra” betyder snurra åt höger. “Andra hållet” betyder snurra åt vänster. Till alla dessa verbala signaler kommer oftast visuella signaler, ibland medvetet och ibland omedvetet. Prova till exempel att ställa dig med ryggen mot hunden och säg den verbala signalen för sitt. Det är nämligen inte alla hundar som förstår vad du vill när ditt kroppsspråk försvinner, eftersom dina visuella signaler är vad hunden har lärt sig och inte egentligen själva ordet som kommer ur din mun.

Varför är det viktigt att hunden förstår våra kommandon? För mig är det alltid viktigt men det spelar särskilt roll i parkourträningen för att undvika missförstånd. Det kan handla om lite svårare hinder, ett elskåp till exempel, där jag vill att min hund ska sätta tassarna mot skåpet. Det kan vara för högt och halt för att vara lämpligt att hoppa upp på och därför är det bra om det går fram tydliga signaler från mig till hunden vad det är jag ber den göra.
Jag upplever att dom flesta hundar föredrar och tycker att det är roligt att få hoppa upp på saker och väljer därför det i första hand. Därför är det bra att träna på att skilja på tassar mot föremål och att hoppa upp på dom, och samtidigt öka värdet i att “bara” sätta tassarna mot.

Som alltid, börja träningen i en störningsfri miljö med ett enkelt och stabilt hinder i passande storlek. Börja med att träna två tassar mot. Säg den verbala signalen och peka mot hindret med godis i handen och belöna när hundens framtassar landar på föremålet. Jag brukar använda godishanden som broms för att hunden inte ska ta ett skutt upp på hindret. Därför spelar det stor roll i vilken höjd du håller handen, är den för hög kommer hunden att hoppa upp hela vägen.
Beröm, belöna med en godis och kasta iväg ytterligare en godis på golvet/marken för att slippa locka ner hunden igen. På så sätt får du hunden till ursprungspositionen igen och kan göra om övningen.Upprepa några gånger men glöm inte att pausa ofta!

Träna på samma sätt att hunden ska hoppa upp på hindret. Se till att ha tydliga verbala och visuella signaler som inte påminner för mycket om varandra. För mina hundar betyder “Kör” i kombination med pekfinger mot hindret tassar mot och “Hopp upp” med en handrörelse rakt uppåt att dom ska hoppa upp med alla fyra tassar på ett hinder.

Börja blanda signalerna men var fortfarande väldigt tydlig med vad du vill att hunden ska göra. Om det blir fel är det viktigt att du inte bestraffar hunden, locka bara ner den (utan att belöna eller genom att kasta en godis, gå bara en bit bort från föremålet) och försök igen – med ännu tydligare hjälper.

För att verkligen träna på de verbala signalerna är det viktigt att ha lagt en bra grund. Börja igen med tassar mot, säg den verbala signalen men visa en mindre tydlig visuell signal. Var noga med att belöningen kommer snabbt så att hunden inte hinner försöka hoppa upp hela vägen. Fasa ut den visuella signalen och gör sedan samma sak med signalerna för hopp upp.

När hunden kan skillnaden på tassar mot och hopp upp är det dags att ta med övningen ut! Sänk kraven och backa några steg i svårighetsgraden eftersom att störningarna ökar. Träna på massor av olika hinder för att generalisera och förstå att signalerna gäller oavsett om hindret är stort, litet, lågt eller högt.

Kom ihåg att det alltid är säkrast att använda dubbla kommandon, speciellt ute på främmande hinder. Träningen av signalkontroll ska alltid ske på stabila, lägre hinder där hunden inte riskerar att skada sig om den tar egna initiativ.

Lycka till! Lägg upp filmer och bilder i gruppen och tagga era inlägg på Instagram med #månadensmotivationDPS 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *